انواع زعفران

انواع زعفران

دسته:

این زعفران شامل بخش قرمز رنگ زعفران یا کلاله به علاوه ی قسمت سفید رنگ آن یا خامه است که به شکلی مرتب در کنار هم قرار گرفته و با پیچیدن نخی به دور آن به شکل دسته در آمده است. که البته به آن دختر پیچ هم میگویند.

پوشال:

در این زعفران طول کلاله ها بیشتر از خامه متصل به آن بوده و قسمت خامه بیش از چند میلیمتر نیست. جداکردن کلاله به همراه مقدار کمی از خامه، قبل از خشک شده زعفران صورت میگیرد و بخاطر شکل پوشال مانند و حجیمی که بخود میگیرد، زعفران پوشال نام گرفته است.

نگین: 

طرز تهیه ان مانند پوشال و قبل از خشک شدن زعفران میباشد با این تفاوت که اندازه خامه در حد صفر است.
این زعفران بخاطر رنگ دهی زیاد، عطر فراوان و ارزش بسته بندی بالا (بخاطر حجمش)، گرانترین زعفران موجود در بازار میباشد.

سرگل:

زعفران سرگل از دسته یا پوشال تولید میشود و فاقد خامه است و دارای عطر و رنگ فراوان میباشد. بطور معمول برای بسته بندیهای رایج بازار، از این نوع زعفران استفاده میکنند.

کنج یا سفید:

با جدا کردن زعفران سرگل از زعفران دسته یا پوشال، آنچه باقی میماند قسمت سفید یا خامه زعفران است که به آن کنج میگویند.

نکته:

نکته مهمی که درباره زعفران دسته ای وجود دارد این است که برخلاف تصور عده ای که زعفران ریشه ای و حتی ریشه یا کنج را دارای عطر بیشتری میدانند، باید گفت که بررسی های علمی و آنالیزهای انجام شده نشان داده است که منشاء مواد ارزشمند فقط در کلاله قرمز رنگ زعفران نهفته است. این مواد بخصوص کروسین، در اثر حرکت در بافت گیاهی از خامه به  کلاله منتقل شده اما چون در خامه رطوبت بیشتری وجود دارد، موجب شده که بنظر چنین بیاید که عطر بیشتری از خامه به مشام میرسد.