تقلب در زعفران

تقلب در زعفران

متقلبانی هستند که با آلوده کردن زعفران با مواد حیوانی مانند چربی، رشته های پخته شده عضلات گاو و عسل،  هم باعث حجیم تر شدن بسته زعفران و سنگین تر شدن محصول شده و هم این آلودگیها باعث خطرناک شدن مصرف زعفران میشود.
علاوه بر این، تقلباتی نظیر سوء استفاده از خامه گیاه(رنگ کردن آن با رنگ طبیعی زعفران) ، پرچم و رشته های جام گل خود زعفران، رنگ کردن رشته هایی شبیه کلاله به رنگ کلاله که اغلب توسط چوب برزیلی و چوب صندل صورت میگیرد، رایج است.
موارد ذیل بخش کوچکی از موادی هستند که میتوانند زعفران را از خلوص ساقط کنند:
خاک سرخ، تارهای ذرت، گل کاجیره، گلرنگ اصفهان، کاسبرگ گل همیشه بهار، ریشه گندم زنگ زده، ریشه پیاز، رطوبت دهی، نمک و شکر.
متاسفانه در سالهای اخیر با افزایش قیمت زعفران تقلبات بسیاری متداول شده که تشخیص آن فقط با روشهای ازمایشگاهی و یا ظاهری توسط افراد با تجربه امکانپذیرست. اما برای تشخیص اولیه، از لحاظ فیزیکی، زعفران اصل در قسمت پایین باریک و میله ای شکل و انتهای آن پهن و دندانه دار است و نیز مزه آن کمی تلخ اما مطبوع و همراه با بوی تند میباشد.
اگر رشته های زعفران اصل را در یک لیوان آبجوش بیندازیم، بعد از حدود پنج دقیقه نباید رنگ آنها سفید شود .همچنین رنگ زعفران اصل در بنزین نامحلول است و نباید بنزین را رنگین کند.
در هرحال توصیه ما خرید زعفران از برندهای معتبر و با سابقه میباشد.