زعفران چیست ؟

زعفران چیست ؟

زعفران با نام علمی کروکوس ساتیووس از خانواده زنبقیان (ایریداسه) میباشد. این گیاه کوچک و چندساله با ارتفاع 10 تا 30 سانتیمتر و دارای ریشه ای پیازی و کروی شکل است.
هر پیاز 6 تا 9 برگ باریک شبیه علف های چمنی تولید میکند و از وسط پیازساقه ی محکم و زیرزمینی بیرون می آید که برگهای باریک علفی به آن متصل شده اند. از میان برگهای علفی و دراز بیرون زده از زمین، ساقه گل پدیدار میشود که در انتها به یک یا دو و گاهی سه غنچه مولد گل منتهی میگردد.
گل اولین اندامیست که در پائیز ظاهر میشود با سه گلبرگ و سه کاسبرگ بنفش روشن و همرنگ که تشخیص آنها را بسیار دشوار میسازد.
از مادگی گل، خامه باریکی خارج میشود به رنگ زرد روشن که به کلاله سه شاخه ای به طول تقریبی 2 تا 3 سانتیمتر با رنگ قرمز درخشان، معطر و کمی تلخ  منتهی میشود .
کلاله سه شاخه به همراه خامه زرد روشن، همان طلای سرخ رنگ معروف است. طلای کویر، زعفران.
جالب است که بدانید که بطور متوسط از هر 150000 گل زعفران یک کیلوگرم زعفران خشک یعنی حدود 217 مثقال، بدست می آید.