گستره کشت زعفران

گستره کشت زعفران

کشت زعفران با اهداف اقتصادی در فاصله عرض های جغرافیایی 30 تا 40 درجه شمالی از مراکش ،اسپانیا و یونان تا منطقه کشمیر در هند و پاکستان جایی که آب و هوای قاره ای با تابستانی گرم و خشک و زمستانی با سرمای ملایم و مناسب برای کشت زعفران دارد، رایج میباشد، اما حدود 95 درصد آن در ایران و بخصوص خراسان بزرگ تولید میشود.
تا چند سال پیش کشت آن فقط در خراسان رایج بود اما اکنون در 23 استان کشور تولید میشود اگرچه هنوز هم بهترین کیفیت و بالاترین راندمان در انحصار خراسان میباشد.