کاشت و برداشت زعفران

بطور کلی زعفران در نقاطی رشد میکند که آب و هوایی معتدل با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهایی به نسبت ملایم دارد. لازم است که خاک مزارع زعفران شنی

بازنشر
گستره کشت زعفران

کشت زعفران با اهداف اقتصادی در فاصله عرض های جغرافیایی 30 تا 40 درجه شمالی از مراکش ،اسپانیا و یونان تا منطقه کشمیر در هند و پاکستان جایی که آب

بازنشر